Përpjekja Shqiptare
Sociale

Si ndikon ana psikologjike tek gjinia mashkullore dhe gjinia femrore sipas barazisë gjinore?

Nga Manjola DAÇI (Koka) dhe Qerime DAÇI

◾◾◾

1▪️Çfarë është gjinia?

Gjinia është specifikim gjinor ku këtu kuptojmë diferencimin gjinor si nga ana e mashkullit dhe nga ana e femres. Gjithashtu kuptojmë ndarjen e natyrave gjinore se çfarë natyre e karakterizon mashkullin, çfarë natyre e karakterizon femren. Dimë që mashkullin e karakterizon një natyre jo shumë e qetë, por që në brendesi ka qetsi. Ndërsa femren e karakterizon natyra e qetësisë së brishtë, por në brendesi ka një forcë të saj.

2▪️Si ta kuptojmë anën psikologjike të gjinisë femrore ? Po të gjinis mashkullore?

Ana psikologjike e të dyejave gjinive mashkullore dhe femrore kuptohet në baze të pyetjeve:
1▪️Si ndjehem unë?
2▪️Më shqetson ndonjë gjë?
3▪️Po karakteri im cili është?
4▪️Po personaliteti im?
5▪️Po ana shpirtërore e imja si është?
Në baze të përgjigjejeve të këtyre pytjeve arrijm të kuptojme edhe psikologjin gjinore . Me ndryshimin gjinor.

3▪️Kush rëndohet më shumë psikologjikisht gjinia femrore apo mashkullore?

Ana psikologjike është e rëndesishme për të dyjat gjinitë. Por rëndimi psikologjik varet nga forca mendore dhe shpirtërore që e karakterizon njeriun, gjithashtu varet nga perjetimi se çfarë ka përjetuar njeriu nga aftësia e mënyres së kontrollimit të vetë njeriut. Por ne kemi arritur të nxjerrim një përqindje të rëndimit psikologjik femra është më e brishtë , me e dobët i merr gjërat më më vrull dhe kështu rëndohet ana psikologjike e saj.

4▪️Kush dominon më shumë femra apo mashkulli?

Këtu ndodh pabarazia gjinore edhe, pse në kohet e sodit po mundohemi të kemi një barazi gjinore që në Shqiperi në zonat rurale si fshatrat, qyteza të vogëla, mashkulli është më dominues ndërsa nëpër qytete të mëdha mund të themi se femra e ka fituar lirinë e saj por dominimin nuk e ka fituar prandaj përseri mashkulli është më dominues gjinor kur po ndodhin divorcet, përplasjet mes çifteve. Këtu kemi arritur të kuptojmë që pabarazia gjinore është shkaktari kryesor për ndarjen e një çifti.

5▪️Cila anë psikologjike rëndohet më shumë?

Këtë pyetje e kemi bëre që ta saktësojmë me pyetjet e tjera se sa shumë e rëndësishme është ana psikologjike tek njeriu.

6▪️Themi që dominon mashkulli në çfarë lloji aspekti dominon? Po femra në cilin aspekt është dominuese?

Është mjaft teme e përfolur me rezultate të arrira dhe pa arrira njëkohësisht në baze të dhënave gjinore siç edhe theksuam më sipër që mashkulli është dominuesi, por tani do e theksojmë se cili është aspekti dominues i tij më përpara ka qenë urdhërimi i tij ndaj femres ndërsa tani është : Ti ke të drejt të flasesh por jo kaq shumë pra është formë që përdoret në mënyre urdhërore por në mënyre më të qete dhe më me lezet. Ndërsa dominimi i femres në ditet e sotme është
fjala e saj , mënyra se si e përdor ajo këtë fjalë , se sa e zonja është për ta zotëruar këtë fjalë.Se sa e aftë është për ta mbajtur këtë fjalë.
Ndërsa më përpara si tip dominues femra ka patur po përseri fjalen me zërin e ulet të saj, që e dëgjonte vetem një njeri, që ai njeri është ai,ajo ta dëgjonte .
Pra shëndeti mendore i njeriut është i rëndesishem dhe duhet të kujdesemi për të.

Facebook Comments

Related posts

Eh mor tërmet , ç’na bëre !

Eagle

Pse ikën rinia

Eagle

Një urim prekës i Mishel Koçiut

Eagle

Leave a Comment

15 − 8 =