Përpjekja Shqiptare
Politikë

BE kundër amnistisë fiskale: Dobëson kontrollin ndaj pastrimit të parave

◾◾◾

Bashkimi Evropian ka dalë kundër amnistisë fiskale në vendin tonë. Me anë të një njoftimi të publikuar në faqen zyrtare të BE-së pas takimit të 13-të i Nënkomitetit për Tregtinë, Industrinë, Doganat dhe Tatimet ndërmjet BE-së dhe Shqipërisë bëhet me dije se komisioni ka nënvizuar disa shqetësime serioze në lidhje me draftin aktual për ligjin. BE-ja nënvizon se ky draft paraqet shqetësime serioze dhe do të dobësojë kontrollet e Shqipërisë kundër pastrimit të parave. Ndër të tjera, theksohet se kjo do të ndihmonte shumë pak për të rritur aftësinë e administratës tatimore për të përmirësuar pajtueshmërinë e ardhshme lidhur me kërkesat tatimore.

Pjesë nga njoftimi:

Komisioni nënvizoi shqetësime serioze për draftin aktual të ligjit për amnisti fiskale. Ai do të dobësonte kontrollet e Shqipërisë kundër pastrimit të parave, ndërkohë që do të bënte pak për të rritur aftësinë e administratës tatimore për të përmirësuar pajtueshmërinë e ardhshme lidhur me kërkesat tatimore. Për më tepër, për shkak se rezidentët jotatimorë, përfshirë shqiptarët që jetojnë në BE ose në Ballkanin Perëndimor, përfshihen në objektin e tij dhe u kërkohet të importojnë para në dorë për të përfituar nga amnistia, drafti aktual i ligjit ngre shqetësime serioze për Shtetet Anëtare të BE-së dhe partnerët e tjerë, si dhe një rrezik thelbësor reputacioni për vendin.

NJOFTIMI I PLOTË:

Më 29 qershor 2022 u zhvillua në Bruksel takimi i 13-të i Nënkomitetit për Tregtinë, Industrinë, Doganat dhe Tatimet ndërmjet BE-së dhe Shqipërisë. Përfaqësues nga Komisioni Evropian (Komisioni) diskutuan mbi zhvillimet më të fundit në këto fusha me autoritetet përkatëse shqiptare. Takimi u bashkëkryesua për BE-në nga z. Andrew Williams, Sekretar i Përhershëm i Nënkomitetit në Drejtorinë e Përgjithshme për Fqinjësinë dhe Negociatat e Zgjerimit të Komisionit Evropian, ndërsa për Shqipërinë nga znj. Vasilika Vjero, Zëvendësministre e Financave dhe Ekonomisë. Në fushën e lëvizjes së lirë të mallrave, Komisioni vuri në dukje punën përgatitore që po bën Shqipëria për të trajtuar përafrimin ligjor dhe kontrollin e sektorëve të papërafruar, në mënyrë që të fillojë të sigurojë se është në përputhje me kërkesat e Traktatit. Komisioni përshëndeti gjithashtu progresin e Shqipërisë në politikën industriale dhe investimet, veçanërisht fillimin e Strategjisë së Zhvillimit të Biznesit dhe Investimeve, si dhe programin për zhvillim industrial gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm. Parashikohen diskutime të mëtejshme për Korporatën Shqiptare të Investimeve, ndërsa do të ketë edhe vazhdimësi në lidhje me turizmin.

Për sa i përket politikës tregtare, Komisioni përshëndeti përafrimin e plotë të Shqipërisë me sanksionet e vendosura ndaj Rusisë pas pushtimit të Ukrainës dhe se autoritetet shqiptare kanë shmangur marrjen e çdo mase kufizuese pas sulmit të Rusisë, si dhe tendencat pozitive në tremujorin e parë të vitit 2022. Komisioni vuri në dukje rëndësinë e vazhdueshme të tregtisë së Shqipërisë me BE-në dhe anëtarët e tjerë të CEFTA-s. Lidhur me marrëveshjet tregtare ndërmjet Shqipërisë dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, Komisioni theksoi nevojën për qartësi të marrëveshjes tregtare në lidhje me mënyrën se si kompanitë e BE-së mund të konkurrojnë mbi baza të drejta dhe të barabarta për kontrata publike, siç parashikohet në Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit. Në fushën e doganave, Komisioni përshëndeti progresin e mëtejshëm në përafrimin me acquis të BE-së dhe e inkurajoi Shqipërinë që të vazhdojë të punojë me përfaqësuesit e biznesit për të identifikuar pengesat jodoganore dhe për të parashikuar me CEFTA-n njohjen reciproke të certifikatave sanitare dhe fitosanitare. Për luftën kundër mashtrimit, Komisioni vuri në dukje aktivitetin e raportuar për konfiskimet në lidhje me drogën, paratë në dorë dhe shkeljet e të drejtave të pronësisë intelektuale, si dhe njohu progresin në bashkëpunimin e brendshëm.

Për sa i përket tatimeve, Komisioni mirëpriti faktin që Shqipëria është juridiksioni i parë në Ballkanin Perëndimor që zbaton Standardin e Përbashkët të Raportimit të OECD-së dhe ka përmirësuar shpejtësinë e rimbursimit të TVSH-së, por shprehu keqardhje që miratimi i Strategjisë Afatmesme të të Ardhurave është vonuar. Komisioni nënvizoi shqetësime serioze për draftin aktual të ligjit për amnisti fiskale. Ai do të dobësonte kontrollet e Shqipërisë kundër pastrimit të parave, ndërkohë që do të bënte pak për të rritur aftësinë e administratës tatimore për të përmirësuar pajtueshmërinë e ardhshme lidhur me kërkesat tatimore. Për më tepër, për shkak se rezidentët jotatimorë, përfshirë shqiptarët që jetojnë në BE ose në Ballkanin Perëndimor, përfshihen në objektin e tij dhe u kërkohet të importojnë para në dorë për të përfituar nga amnistia, drafti aktual i ligjit ngre shqetësime serioze për Shtetet Anëtare të BE-së dhe partnerët e tjerë, si dhe një rrezik thelbësor reputacioni për vendin

Amnistia Fiskale është deklaruar nga qeveria si mundësia për të legalizuar paratë e të gjithë emigrantëve shqiptarë. Pasi u refuzua dhe u kundërshtua publikisht herën e parë që u propozua, u rikthye edhe njëherë me Këshillimin Kombëtar. Sipas projektligjit që ëshët prezantuar deri më tani, shteti u jep mundësinë emigrantëve që të legalizojnë deri në dy milionë euro.

Në rastet kur subjektet deklaruese duan t’i transferojnë shumat e deklaruara jashtë vendit para këtij afati, ndaj tyre parashikohet penalitet në masën 30% të shumës së transferuar. Nëse subjektet vendosin t’i investojnë pasuritë e deklaruara në tituj shtetëror, bono thesari apo obligacioni jo më të vogla se 2-vjeçare, Banka e Shqipërisë do të mbajë një tatim prej 5% të shumë totale për investimet e bëra në 4-mujorin e parë prej hyrjes në fuqi të ligjit dhe 7% pas kësaj periudhe kohore.

Projektligji parashikon në mënyrë jo shumë bindëse se politikanët dhe familjarët e tyre të afërt nuk do të mund të përfitojnë, por në kushtet e “familjarëve të afërt” kanë vendosur kriterin e gjendjes civile “në çastin e hyrjes në fuqi të këtij ligji.” Shqipëria konsiderohet si një vend me rrezik të lartë për pastrimin e parave dhe me mekanizma të dobëta ligjzbatuese për identifikimin, hetimin dhe sekuestrimin e parave të pista.

Facebook Comments

Related posts

Rama ka mbetur pa përrallë

Eagle

“Mini Shengenin” s’e njeh askush

Eagle

Jemi në krah të Lulzim Bashës, kur Atdheu thërret mblidhemi kudo që jemi për t’i dal zot!

Eagle

Leave a Comment

14 − four =